reklam
reklam

SON DAKİKA

Kadirli Postası
reklam

İLAN KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI TÜPGAZ ALIMI

İLAN KADİRLİ BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 2020 YILI TÜPGAZ ALIMI
Bu haber 24 Aralık 2019 - 9:56 'de eklendi ve 0 views kez görüntülendi.

2020 YILI TÜPGAZ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesne göre açık hale
usulü le hale edlecektr. İhaleye lşkn ayrıntılı blgler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt
Numarası:2019/683592
1-İdarenn
a) Adres : Ş.VedatKocadallıMah.Kaml Kara Bulv. No:357 80750
KADİRLİ/OSMANİYE
b) Telefon ve faks numarası : 3287181039 – 3287181163
c) Elektronk Posta Adres : beledye@kadrl.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebleceğ
nternet adres (varsa) : https://ekap.kk.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Ntelğ, türü ve mktarı : 200 Adet;12 Kg’lık Tüpgaz, 250 Adet;45 Kg.’lıkTüpgaz
Alım İş
Ayrıntılı blgye EKAP’ta yer alan hale dokümanı
çnde bulunan dar şartnameden ulaşılablr.
b) Teslm yer : Kadrl Beledyes Aş Ev Müdürlüğü
c) Teslm tarh : Teslmatlar darenn görevlendreceğ komsyon üyeler
tarafından kontrol edlerek teslm
alınacaktır.Yüklencfirma,dare tarafından belrtlen
sayıdak tüpü,talebn yapıldığı gün teslm etmey kabul
ve taahhüt edecektr.
3- İhalenn
a) Yapılacağı yer : Ş.Vedat KOCADALLI Mah.Kaml KARA Bulv.357/A
b) Tarh ve saat : 07.01.2020 – 11:00
4. İhaleye katılablme şartları ve stenlen belgeler le yeterlk değerlendrmesnde uygulanacak
krterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve stenlen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faalyetnn yerne getrleblmes çn lgl mevzuat gereğnce
alınması zorunlu zn, ruhsat veya faalyet belges veya belgeler:
Tüpgaz Baylk Belges
4.1.2. Teklf vermeye yetkl olduğunu gösteren mza beyannames veya mza srküler;
4.1.2.1. Gerçek kş olması halnde, noter tasdkl mza beyannames,
4.1.2.2. Tüzel kş olması halnde, lgsne göre tüzel kşlğn ortakları, üyeler veya kurucuları le
tüzel kşlğn yönetmndek görevller belrten son durumu gösterr Tcaret Scl Gazetes, bu
blglern tamamının br Tcaret Scl Gazetesnde bulunmaması halnde, bu blglern tümünü
göstermek üzere lgl Tcaret Scl Gazeteler veya bu hususları gösteren belgeler le tüzel kşlğn
noter tasdkl mza srküler,
4.1.3. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen teklf mektubu.
4.1.4. Şekl ve çerğ İdar Şartnamede belrlenen geçc temnat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya br kısmı alt yüklenclere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomk ve mal yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler:İdare
tarafından ekonomk ve mal yeterlğe lşkn krter belrtlmemştr.
4.3. Meslek ve Teknk yeterlğe lşkn belgeler ve bu belgelern taşıması gereken krterler:
4.3.1. Yetkl satıcılığı veya malatçılığı gösteren belgeler:a)İmalatçı se malatçı olduğunu gösteren
belge veya belgeler,
b) Yetkl satıcı veya yetkl temslc se yetkl satıcı ya da yetkl temslc olduğunu gösteren belge
veya belgeler,
c) Türkye’de serbest bölgelerde faalyet gösteryor se yukarıdak belgelerden bryle brlkte
sunduğu serbest bölge faalyet belges.
İstekllern yukarıda sayılan belgelerden, kend durumuna uygun belge veya belgeler sunması
yeterl kabul edlr. İsteklnn malatçı olduğu aşağıdak belgeler le tevsk edlr.
a)İstekl adına düzenlenen Sanay Scl Belges,
b)İsteklnn üyes olduğu meslek odası tarafından stekl adına düzenlenen Kapaste Raporu,
c)İsteklnn kayıtlı olduğu meslek odası tarafından stekl adına düzenlenen malat yeterllk belges,
ç)İsteklnn kayıtlı olduğu meslek odası tarafından stekl adına düzenlenmş ve teklf ettğ mala
lşkn yerl malı belges.5.Ekonomk açıdan en avantajlı teklf sadece fiyat esasına göre
belrlenecektr.
6. İhaleye sadece yerl stekller katılablecektr.
7. İhale dokümanının görülmes:
7.1. İhale dokümanı, darenn adresnde görüleblr.
7.2. İhaleye teklf verecek olanların hale dokümanını EKAP üzernden e-mza kullanarak ndrmeler
zorunludur.
8. Teklfler, hale tarh ve saatne kadar Destek Hzmetler Müdürlüğü adresne elden teslm
edlebleceğ gb, aynı adrese adel taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderleblr.
9. İstekller teklflern, mal kalem-kalemler çn teklf brm fiyatlar üzernden vereceklerdr. İhale
sonucu, üzerne hale yapılan steklyle her br mal kalem mktarı le bu mal kalemler çn teklf
edlen brm fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzernden brm fiyat sözleşme
mzalanacaktır.
Bu halede, şn tamamı çn teklf verlecektr.
10. İstekller teklf ettkler bedeln %3’ünden az olmamak üzere kend belrleyecekler tutarda geçc
temnat vereceklerdr.
11. Verlen teklflern geçerllk süres, hale tarhnden tbaren 80 (seksen) takvm günüdür.
12. Konsorsyum olarak haleye teklf verlemez.
13. Bu halede elektronk eksltme yapılmayacaktır.
14. Dğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 nc maddesnde öngörülen açıklama stenmekszn ekonomk açıdan en
avantajlı teklf üzernde bırakılacaktır.
Hakan SEMERCİOĞLU
Kültür ve Sosyal İşler Müd.V                                İD : 123

Etiketler :
reklam
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
reklam
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA
casino metropol casino maxi